Kamulaştırma Çalışmaları

Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmazların, kaynakların ve irtifak haklarının bedeli peşin veya bazı hallerde taksitle ödenmek kaydıyla belirli esas ve usuller çerçevesinde anlaşarak ya da zorla alınmasına kamulaştırma (istimlak) denilmektedir.

Bu bağlamda firmamız ;

 • Özel Sektör Yatırım Saha Alanı Kamulaştırma Çalışmalarını Yapmak
 • Enerji İletim Hattı Kamulaştırma Planlarını Hazırlayıp Gerekli Kurum Onaylarını Almak.
 • Arazi Değerleme Raporlarının Hazırlanıp.Kıymet Takdiri Yapmak Yada Kıymet Takdirine Esas Belgeleri Temin Etmek.
 • Adres Tespitlerinin Yapılması
 • Mera Vasfı Değişikliklerinin Yapılması.
 • Tarım İl Müdürlüğünden Tarım Dışı Amaca Tahsisinin Yapılması.
 • Bakanlık Dosyalarının Hazırlanması.
 • Danışmanlık Hizmetleri
 • İlgili Kuruluşlardan Müsaadelerinin Alınması
 • Taşınmazların İlgili İdare Adına Tescili
 • Acele Kamulaştırma Ve Kamulaştırma İşlemleri İçin Gerçekleştirilecek Hukuki Sürecin Başlatılması Ve İvedilikle Sonuçlandırılması

İşlemlerinin tümünü sizin için gerçekleştirmektedir.