Çevresel Etki Denetim

Gerçekleştirilmesi planlanan projelerin çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlenmesinde, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmesi ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesi için alınacak önlemlerin, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin belirlenerek değerlendirilmesinde ve projelerin uygulanmasının izlenmesi ve kontrolünde sürdürülecek çalışmalarda.

  • Çevresel Etki izleme ve Denetim Raporu Hazırlanması
  • ÇED Gerekli Değildir Belgelerinin Alınması
  • ÇED Rapor ve Projelerinin Hazırlanması
  • ÇED Olumlu Belgesinin Alınması

İşlemlerinin tümünü sizin için gerçekleştirmektedir.